Ανακοίνωση Τηλεκατάρτισης

Η επιχείρηση ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ανακοινώνει ότι για τις υπηρεσίες κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων επαγγελματιών, πληττομένων, από τον COVID -19, και της υπ Αριθμ 2/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID -19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» συνεργάζεται με εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Συστήματα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) για τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, για τις ανάγκες υλοποίησης των ωρών θεωρητικής κατάρτισης της παραπάνω Δράσης, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης με ΑΔΑ: Ψ Σ 2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ στα παρακάτω 10 γνωστικά αντικείμενα:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Οι πλατφόρμες τηλεκατάρτισης είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων φορέων πιστοποιημένες και σύμφωνες με τις προδιαγραφές των αρμόδιων φορέων και είναι οι εξής:
1. www.elearningclass.gr

• Ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης:
09:00 πμ – 09:00 μμ

2. https://platform.elearning-seminars.gr

• Τεχνική Υποστήριξη HelpDesk τηλεφωνικά στο:
2103006807 ή με email στο [email protected]

• Ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης:
09:00 πμ – 09:00 μμ