Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Ανθρώπινο Δυναμικό

Webp.net-resizeimage

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στελεχώνεται από ικανά, έμπειρα και υψηλού επιπέδου στελέχη, επαρκώς καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό, ενώ διαθέτει ένα μόνιμο και ευρύ δίκτυο ειδικών επιστημόνων συνεργατών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της.
Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου εκπαιδεύεται διαρκώς προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΖΑΠΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Οικονομική Διευθύντρια - Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος

ΖΩΗ ΣΑΡΡΗ

Διοικητικό Στέλεχος/Υπάλληλος Γραφείου

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗ

Υπάλληλος Γραφείου

ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διευθυντής ΚΕΚ - Διευθυντής Κατάρτισης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Διοικητικό Στέλεχος/Υπεύθυνος Οικονομικών

ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Υπεύθυνος Διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΗΛΙΑΝΑ

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

ΧΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΡΗ

Διοικητικό Στέλεχος/Υπάλληλος Γραφείου

ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Υπάλληλος Γραφείου