Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Webp.net-resizeimage

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  • Η σύνδεση γνώσεων , δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσδοκιών των καταρτισθέντων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Η παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης
  • Η καταγραφή των θέσεων απασχόλησης της τοπικής αγοράς

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ:

  • Τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας
  • Οδηγίες για την αναζήτηση εργασίας
  • Οδηγίες συγγραφής του βιογραφικού σημειώματος
  • Οδηγίες σύνταξης και συγγραφής της συνοδευτικής επιστολής
  • Οδηγίες για τον χειρισμό της συνέντευξης

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ  ΕΠΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ Ο ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:

ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ kekanapt@yahoo.gr