Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Webp.net-resizeimage

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ δραστηριοποιείται συνεχώς  με αυξανόμενο κύκλο εργασιών, διαθέτοντας κατάλληλο προσωπικό, άψογη οργάνωση, έλεγχο των ανθρώπινων, διοικητικών, υλικών και τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα, πλήρη τεχνογνωσία και κατάλληλο προσωπικό,  ενώ συνεχώς βελτιώνει τη λειτουργία  και  την οργανωτική του δομή. Κύριο μέλημα του  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατάρτισης προς το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

business-idea-660085_1920

Η δραστηριοποίηση του ΚΕΚ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Το Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, Οργάνωση, Υλοποίηση και Έλεγχο Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.
  • Την οργάνωση και το συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης από πόρους του λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ,
  • Τη συνεχή αναβάθμιση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής προς ανέργους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις
  • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Σχεδίων ( business plan) για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια επενδυτικών – επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών
  • Διοργάνωση Συνεδρίων  – Ημερίδων Ενημέρωσης
  • Γραφείο Απασχόλησης