ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Προγράμματος τηλεκατάρτισης – πιστοποίησης έξι (6) επιστημονικών κλάδων

Εάν έχετε ήδη υποβάλει την αίτησή σας με τη διαδικασία τύπου Α
πατήστε εδώ προκειμένου να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση της
επιταγής σας ή στείλτε το τυποποιημένο email στο [email protected]
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
2461025001/6973497977/6974807414
Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]