ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΑΕΚ 1-25 ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το παρόν πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι έχει μηδενικό κόστος για την επιχείρηση και προβλέπει 160 ευρώ επίδομα ανά συμμετέχοντα εργαζόμενο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ με την με αριθμό 281/18/19.5.2015 διατύπωση γνώμης, έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 – 25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες που διέπουν τις ελληνικές επιχειρήσεις δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στη σύγχρονη πραγματικότητα δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτές που επιλέγουν να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα με βάση την τελευταία εγκύκλιο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
Κάθε καταρτιζόμενος θα εισπράξει επίδομα 5 ευρώ /ώρα (επίδομα μετακίνησης και διατροφής όπως ορίζεται από τον ΟΑΕΔ), προκειμένου να παρακολουθήσει τα σεμινάρια (σύνολο 160,00 € ανά καταρτιζόμενο, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό του σε ένα διάστημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

 • καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2015.

 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους (ασφαλισμένος ΙΚΑ που εργάζεται με ημιαπασχόληση προσμετράται ως ½ και όχι ως ένας).

 • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτιση

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η θεματολογία των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ποικίλει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MANAGEMENT, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, MARKETING ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ, ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ, MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ / ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 • Η διάρκειά τους είναι 32 ώρες και ολοκληρώνεται σε 8 τετράωρα.

 • Υλοποιείται υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας

 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθώς διενεργούνται έλεγχοι του ΟΑΕΔ.

 • Κάθε συμμετέχων δικαιούνται 6 ωριαίες απουσίες.

 • Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εντός του Νομού Κοζάνης για τις επιχειρήσεις του Νομού (στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ή σε ενοικιαζόμενη δομή)

 • Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης μετά την επιτυχή παρακολούθηση

* Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα (ως ανεξάρτητοι), σε περίπτωση που η εργοδότρια επιχείρηση δεν είναι μέλος κάποιου φορέα που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα. Αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να ενταχθούν μόνο μέσω εργατικών κέντρων της περιοχής τους.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης ποικίλλουν κάθε έτος αναλόγως με την ημερομηνία δημοσίευσης της εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-25 από τον ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καθώς και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 50100 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ:2461025001 FAX:2461025001, EMAIL: kekeanapt@yahoo.gr , ή ΦΛΕΜΙΓΚ 1 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΛ:2464024012, FAX: 2464047023, EMAIL: ngsarris[email protected]yahoo.gr .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε συμμετέχων εργαζόμενος πρέπει να προσκομίσει:

 • την αίτησή του (επισυνάπτεται)

 • φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή βεβαίωση ΑΦΜ απο την εφορία του

 • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

 • φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (να διακρίνεται καθαρά το ΙΒΑΝ και να είναι πρώτος δικαιούχος)

 • Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ για την εκάστοτε περίοδο (για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν ως ανεξάρτητοι)

 • Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

  Περίοδος Υλοποίησης:

Τα προγράμματα υλοποιούνται κάθε χρόνο στις προθεσμίες που ορίζει Ο ΟΑΕΔ στην εγκύκλιο τους έτους που αφορούν.

Πληροφορίες & εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Καλέστε στα τηλέφωνα 2464025001 και 2464024012  (ώρες λειτουργίας 9:00 – 17:00) προκειμένου να ζητήσετε οποιαδήποτε διευκρίνιση καθώς και για να σας αποστείλουμε τις σχετικές αιτήσεις.