Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) στον τομέα της Υγείας

«Κατάρτιση ανέργων – επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)»

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης νέων ανέργων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού οικονομικού-διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων και γενικότερα επαγγελματιών υγείας, πάνω σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση της λειτουργίας Μονάδων Υγείας).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ.

ΤΗΛ. 2461025001 – 2464024012
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12, ΚΟΖΑΝΗ 2ος όροφος
Email: [email protected]

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας