Κ.Ε.Κ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Aποκτήστε το Ιταλικό Πτυχίο PLIDA, Επιπέδου B2

Webp.net-resizeimage
Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το Ιταλικό πτυχίο PLIDA, επιπέδου B2, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.
Κάντε τώρα ταχύρυθμα μαθήματα Ιταλικών και αποκτήστε ένα επιπλέον εφόδιο για την αγορά εργασίας στο Δημόσιο αλλά και Ιδιωτικό τομέα.

Η Πιστοποίηση PLIDA

Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται στην Ελλάδα από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών και Θεσσαλονίκης – Comitato di Atene e di Salonicco που έχουν τη νομική μορφή σωματείου,έχει δε απόλυτη νομική εγκυρότητα στην Ιταλία, ως πλήρως αναγνωρισμένη νομικά από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το διάταγμα αρ. 347 της 18ης Ιουλίου 1993 και τη Σύμβαση αρ. 1903 της 4ης Νοεμβρίου 1993 (σχετικώς η με ημερομηνία 7.5.2004 επιστολή του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα).

1.Eίναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος).

2.Eίναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

3.Καλύπτεται από σύμβαση μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού κράτους (Εκτελεστικό Πρόγραμμα 2002 – 2005 που υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2003, σε εφαρμογή της Μορφωτικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας).

4.Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και διεξάγονται κατά τρόπο επιστημονικό και αδιάβλητο (όπως προκύπτει από το syllabus των πιστοποιήσεων PLIDA).

Το σχετικό δίπλωμα εκδίδεται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, έδρα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας,στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής  Società Dante Alighieri και του εν λόγω Πανεπιστημίου.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2461025001

email: kekanapt@yahoo.gr