Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Συγχρηματοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους.

Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη σχεδιάζει και υλοποιεί :

 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Πιστοποίηση Γνώσεων
 • ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων
 • Προγράμματα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Προγράμματα ΕΦΕΤ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάζει και υλοποιεί το ΚΕΚ αφορούν πολλές ειδικότητες μεταξύ των οποίων τα θεματικά πεδία:

 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας και Πρόνοιας
 • Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά
 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά και Μεταφορών

Το Κ.Ε.Κ έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για όλα τα παραπάνω θεματικά πεδία.