Κ.Ε.Κ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-49

Webp.net-resizeimage

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ.

 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€  ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 200 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι σαράντα (40) ώρες το καθένα ήτοι 10 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες της δομής μας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24%. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους.
  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Αίτηση Συμμετοχής*
Υπεύθυνη Δήλωση για προσωπικά δεδομένα
Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Φωτοτυπία Δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικού Εφορίας
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ
Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΜΚΑ
Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου εντύπου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών
Φωτοτυπία Εντύπου Ε4_ΕΡΓΑΝΗ_Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού
Εκτύπωση από το taxisnet της καρτέλας «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με τους κωδικούς Δραστηριότητας της επιχείρησης

*Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής με ένα click:

Λήψη

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2461025001

email: [email protected]