Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΕ 1000€

pexels-nataliya-vaitkevich-8927682

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020”, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: “Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας” για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης)

Το έργο απευθύνεται  σε εργαζόμενους όλων  των περιφερειών  της Ελλάδας – Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το πρόγραμμα αφορά 200 ώρες κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € μικτά/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 200 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1000,00 €.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:

  1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
  2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
  4. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
  5. Οικονομικός Αναλυτής
  6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
  7. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
pexels-tima-miroshnichenko-7567434

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα http://121.oe-e.gr , τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της δράσης, http://121.oe-e.gr
2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα αν οι υποψήφιοι δεν τα έχουν διαθέσιμα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά.
3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης, η οποία χαρακτηρίζεται «Υποβεβλημένη» . Μετά την «Οριστική Υποβολή» της Αίτησης, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Επισημαίνεται ότι η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένης».
4. Ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου των χαρακτηρισμένων ως «Υποβεβλημένων» αιτήσεων από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση ΟΛΩΝ των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης Συμμετοχής.

ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2021