2461025001 – 2464024012
Κασομούλη 12, Κοζάνη 2ος όροφος
Κασομούλη 12, 2ος όροφος