Φορτοεκφορτωτές

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΛΙΜΕΝΑ Ή ΞΗΡΑΣ Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πρόκειται να υλοποιήσει νέα ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης Και Πιστοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, μέσω Τηλεκατάρτισης στα Τμήματα Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις,η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η …

Φορτοεκφορτωτές Διαβάστε Περισσότερα »