Περιβάλλον

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα στους  εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) να παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας …

Περιβάλλον Διαβάστε Περισσότερα »