Πρόγραμμα Ανέργων ΚΕΕΕ

Πρόγραμμα Ανέργων Από ΚΕΕΕ Με Επίδομα έως 1250€! Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)), σύμφωνα με: (α) Την με αριθμ. πρωτ. 0.3595/10-09- 2020 (ΑπΚΟ 05) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020” με τίτλο “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού …

Πρόγραμμα Ανέργων ΚΕΕΕ Διαβάστε Περισσότερα »