Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Προγράμματα κατάρτισης Επιπέδου 1 «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (σεμινάριο ΕΦΕΤ). Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων,…