Κέντρο δια βίου μάθησης Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής

Μέλος της

logo enosi

Δραστηριοποιούμαστε με αυξανόμενο κύκλο εργασιών και διαθέτουμε άριστη οργάνωση, με κύριο μέλημα τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με έδρα την Κοζάνη δραστηριοποιείται σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η Κεντρική δομή στην Κοζάνη συνολικού εμβαδού 218,90 τ.μ. διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δύο αίθουσες πληροφορικής και μία αίθουσα διδασκαλίας. Διαθέτει επίσης χώρο πρόσβασης στο Internet, κυλικείο, τηλέφωνο για το κοινό, χώρο διαλλειμάτων και άνετο πάρκινγκ. Επίσης σε όλους τους χώρους υπάρχει προσβασιμότητα για άτομα με κινητική αναπηρία. Το υποκατάστημα μας στα Σέρβια διαθέτει δύο αίθουσες πληροφορικής συνολικής δυναμικότητας 38 ατόμων.

“Να συμβάλλουμε μέσα από τους τομείς δράσης του οργανισμού μας, την κατάρτιση, την έρευνα, τις τεχνολογικές καινοτομίες και την ανάπτυξη των διακρατικών συνεργασιών στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της χώρας μας”. 

Η αποστολή του οργανισμού μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

 • Η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
 • Η αναβάθμιση και η συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων,
 • Η συστηματική προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης που έρχεται να καλύψει ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί,
 • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πόλο τοπικής ανάπτυξης, αλλά και να συντελέσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας,
 • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους, αλλά και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους και η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ δραστηριοποιείται συνεχώς  με αυξανόμενο κύκλο εργασιών, διαθέτοντας κατάλληλο προσωπικό, άψογη οργάνωση, έλεγχο των ανθρώπινων, διοικητικών, υλικών και τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα, πλήρη τεχνογνωσία και κατάλληλο προσωπικό,  ενώ συνεχώς βελτιώνει τη λειτουργία  και  την οργανωτική του δομή. Κύριο μέλημα του  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατάρτισης προς το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

Η δραστηριοποίηση του ΚΕΚ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Το Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, Οργάνωση, Υλοποίηση και Έλεγχο Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.
 • Την οργάνωση και το συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης από πόρους του λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ,
 • Τη συνεχή αναβάθμιση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής προς ανέργους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Σχεδίων ( business plan) για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια επενδυτικών – επιχειρησιακών προγραμμάτων
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών
 • Διοργάνωση Συνεδρίων  – Ημερίδων Ενημέρωσης
 • Γραφείο Απασχόλησης

Δείτε παρουσίαση

Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιδρύθηκε το 2005 στα Σέρβια Κοζάνης με σκοπό να ενισχύσει την κατάρτιση στην ελληνική επαρχία και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας.

Σήμερα, η κεντρική μας δομή βρίσκεται στην Κοζάνη, ενώ τα παραρτήματα μας βρίσκονται στα Σέρβια και στην Αττική.