ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2019

  Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ. Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή/και μέσω του Εργατικού Κέντρου. Διάρκεια 40 ώρες εκτός ωραρίου εργασίας (10 ημέρες χ 4 ώρες) Εκπαιδευτικό Επίδομα Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 200 € ως εκπαιδευτικό επίδομα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αίτηση Συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση για προσωπικά δεδομένα Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Φωτοτυπία Δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικού Εφορίας Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΜΚΑ Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου εντύπου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών Φωτοτυπία Εντύπου Ε4_ΕΡΓΑΝΗ_Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού Εκτύπωση από το taxisnet της καρτέλας «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με τους κωδικούς Δραστηριότητας της επιχείρησης. ή συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: https://forms.gle/MJcugFJrQfyb34VXA Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 6973497977 -2461025001 email: [email protected] ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12, 50100 (2ος ΟΡΟΦΟΣ)Τηλ:...