Κ.Ε.Κ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Χωρίς κατηγορία

Voucher Τουρισμού!

Νέο Πρόγραμμα στο Τομέα του Τουρισμού Η Δράση προβλέπεται να αφορά 18.000 ωφελούμενους με εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€.  Η δράση θα αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε 18.000 ωφελούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο …

Voucher Τουρισμού! Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα Ανέργων ΚΕΕΕ

Πρόγραμμα Ανέργων Από ΚΕΕΕ Με Επίδομα έως 1250€! Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)), σύμφωνα με: (α) Την με αριθμ. πρωτ. 0.3595/10-09- 2020 (ΑπΚΟ 05) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020” με τίτλο “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού …

Πρόγραμμα Ανέργων ΚΕΕΕ Διαβάστε Περισσότερα »

Voucher Security

Νέο Πρόγραμμα Security Για Ανέργους! Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης Security για 5.000 ανέργους ηλικίας 18-50 ετών με εκπαιδευτικό επίδομα 525€ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στην ειδικότητα του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1).H διάρκεια παρακολούθησης είναι 105 ώρες με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη-ασύγχρονη).Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης.Κάθε ωφελούμενος …

Voucher Security Διαβάστε Περισσότερα »

Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Αποκτήστε Άμεσα Πιστοποιητικό Πληροφορικής Αποκτήστε Άμεσα αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής και επενδύστε στις γνώσεις σας για να αποκτήσετε εφόδια για την αγορά εργασίας.Ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο της τεχνολογίας και των υπολογιστών και πάρτε πιστοποιητικό δεξιοτήτων από φορέα με παγκόσμια αναγνώριση. Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από …

Πιστοποιητικό Πληροφορικής Διαβάστε Περισσότερα »

Πτυχία Αγγλικών Pearson

Πιστοποίησε τις γνώσεις σου και πάρε προβάδισμα στην αγορά εργασίας! Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πραγματοποιεί ταχύρυθμα σεμινάρια Αγγλικών που οδηγούν σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσα σε 3 μήνες για επίπεδα Β2 έως C2. Ένα νέο σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το OFQUAL και αποδεκτό από ΑΣΕΠ Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας …

Πτυχία Αγγλικών Pearson Διαβάστε Περισσότερα »

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Προγράμματα κατάρτισης Επιπέδου 1 «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (σεμινάριο ΕΦΕΤ). Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις κατάρτισης (πιστοποιητικά). Το Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες του …

Σεμινάρια ΕΦΕΤ Διαβάστε Περισσότερα »

Τεχνικοί Ασφαλείας

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους ,να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η …

Τεχνικοί Ασφαλείας Διαβάστε Περισσότερα »

Voucher Εργαζομένων

Νέο πρόγραμμα για 150.000 εργαζομένους «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Το Πρόγραμμα στοχεύει αποκλειστικά σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Ουσιαστικός στόχος είναι η κατάρτιση σύμφωνα με τις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας, με απώτερη επιδίωξη την …

Voucher Εργαζομένων Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα 1000€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΕ 1000€ Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020”, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: “Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας” για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως …

Πρόγραμμα 1000€ Διαβάστε Περισσότερα »

VOUCHER 30-49

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα voucher «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» Το Έργο:  απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών (γεννημένοι από 1.10.1971 έως 31.12.1990*). περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (διάρκειας 200 ωρών) και πρακτική άσκηση (διάρκειας 380 ωρών) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς …

VOUCHER 30-49 Διαβάστε Περισσότερα »