ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα. Το πιστοποιητικό χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις σε κέντρα πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.). Οι εξετάσεις θα γίνονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή Υπουργική Απόφαση για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, πρέπει να καταβληθεί στο ΥΠ.Α.Α.Τ., παράβολο: • Είκοσι πέντε ευρώ (25,00€), μέχρι 31 Αυγούστου 2015 • Πενήντα ευρώ (50,00€), από 1η Σεπτεμβρίου 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12(2ος οροφος) 50100, Κοζάνη ΤΗΛ. 2461025001/2464024012 ΦΑΞ 2461025001/2464047023 Email: [email protected], [email protected] ή αναγράψτε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας....