Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) στον τομέα της Υγείας

«Κατάρτιση ανέργων – επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης νέων ανέργων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού οικονομικού-διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων και γενικότερα επαγγελματιών υγείας, πάνω σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση της λειτουργίας Μονάδων Υγείας). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει : Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών Πρακτική άσκηση σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ. ΤΗΛ. 2461025001 – 2464024012 ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12, ΚΟΖΑΝΗ 2ος όροφος Email: [email protected]   Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας Όνομα* Επίθετο* Email* Τηλέφωνο* Γράψτε τον κωδικό της...