ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΑΕΚ 1-25 ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Το παρόν πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι έχει μηδενικό κόστος για την επιχείρηση και προβλέπει 160 ευρώ επίδομα ανά συμμετέχοντα εργαζόμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ με την με αριθμό 281/18/19.5.2015 διατύπωση γνώμης, έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 – 25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015» Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες που διέπουν τις ελληνικές επιχειρήσεις δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στη σύγχρονη πραγματικότητα δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτές που επιλέγουν να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους. Τι προβλέπει το πρόγραμμα με βάση την τελευταία εγκύκλιο ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Κάθε καταρτιζόμενος θα εισπράξει επίδομα 5 ευρώ /ώρα (επίδομα μετακίνησης και διατροφής όπως ορίζεται από τον ΟΑΕΔ), προκειμένου να παρακολουθήσει τα σεμινάρια (σύνολο 160,00 € ανά καταρτιζόμενο, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό του σε ένα διάστημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης. καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2015. απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους (ασφαλισμένος ΙΚΑ που εργάζεται με ημιαπασχόληση προσμετράται ως ½ και όχι ως ένας). το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα. δεν χρηματοδοτούνται από...

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18-29 ΕΤΩΝ

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18-29 ΕΤΩΝ ‘Αν είσθε στους επιλεγέντες επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τη πορεία υλοποίησης του προγράμματος ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ:  2461025001 ΦΛΕΜΙΓΚ 1 ΣΕΡΒΙΑ ΤΗΛ:2464024012 ΚΙΝ:6973497977 ή συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα μας ή στείλτε μας mail: [email protected], [email protected] και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί...

Β’ ΚΥΚΛΟΣ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr   του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων νέων έως 29 ετών για συμμετοχή στον Β’ ΚΥΚΛΟ της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» – VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενοι θα είναι 6.650 άνεργοι νέοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών,  εκ των οποίων: 994  θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΙΕΚ)   ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους νέους να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα 500 ωρών, που θα περιλαμβάνουν: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν, διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις(α΄φάση 200 ώρες και β’ φάση 220 ώρες  και συνολική διάρκεια έως  6 μήνες) Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης,  από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν,  κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, θα ανέρχεται στα: 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ 2.248€(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους Γυμνασίου -Λυκείου-ΙΕΚ  Η δράση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και  συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Για πληροφορίες αναφορικά με τις τουριστικές ειδικότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν καθώς και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης απευθυνθείτε στα γραφεία μας ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12 (2Ος ΟΡΟΦΟΣ) ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα. Το πιστοποιητικό χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις σε κέντρα πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.). Οι εξετάσεις θα γίνονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή Υπουργική Απόφαση για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, πρέπει να καταβληθεί στο ΥΠ.Α.Α.Τ., παράβολο: • Είκοσι πέντε ευρώ (25,00€), μέχρι 31 Αυγούστου 2015 • Πενήντα ευρώ (50,00€), από 1η Σεπτεμβρίου 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12(2ος οροφος) 50100, Κοζάνη ΤΗΛ. 2461025001/2464024012 ΦΑΞ 2461025001/2464047023 Email: [email protected], [email protected] ή αναγράψτε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18-29 ΕΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12( 2ος ΟΡΟΦΟΣ) 50100, Κοζάνη ΤΗΛ. 2461025001/2464024012 ΦΑΞ 2461025001/2464047023 Email: [email protected] [email protected] Αρ.Πιστ. ΕΟΠΠΕΠ. 2976-06 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ...

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα τουρισμού

Ανακοίνωση ΤΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  Του έργου 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 120 ΩΡΩΝ (80 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ, 40 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 6,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Κ.Ε.Κ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12, ΚΟΖΑΝΗ, 2461025001 & 2464024012 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΚ ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ώρες επικοινωνίας 10.00-14.00. ΑΠΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω προσόντα: 1.    Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΕΚ –ΤΕΙ-ΑΕΙ •    Να είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους και αναλυτικότερα : •     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (π.χ. υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων, υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή ή χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή σερβιρίσματος, υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα, υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό), υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος, υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο) •    Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (π.χ. υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων, υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ, υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων) •    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και συναφείς δραστηριότητες •    Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων •    Πλωτές μεταφορές (π.χ. υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως...