Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΛΙΜΕΝΑ Ή ΞΗΡΑΣ

Webp.net-resizeimage

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πρόκειται να υλοποιήσει νέα ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης Και Πιστοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, μέσω Τηλεκατάρτισης στα Τμήματα Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις,η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε
θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε
σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους
2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν
εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Μέλη του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ) και πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα 
Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’ (εισαγωγικό)

Εκπαιδευτικό επίδομα

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Σύνολο ωρών κατάρτισης: 150 / Επιδοτούμενο ποσό 750€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. εκδοθείσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
    Προτοτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δεν παρακολουθώ άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης, την παρούσα χρονική στιγμή.
  4. Βεβαίωση τράπεζας ή φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου όπου ο ωφελούμενος να είναι πρώτος δικαιούχος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στo τηλέφωνo επικοινωνίας 24610-25001 του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή να στείλετε email στο kekanapt@yahoo.gr

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ