Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής Ασφάλειας

collin 8FxJi5wuwKc unsplash
collin 8FxJi5wuwKc unsplash

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Το ΚΕΜΕΑ αποτελεί φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό κρατικό φορέα για θέματα Ασφαλείας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022), άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια εργασίας Security πρέπει 1) να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 105 διδακτικών ωρών, και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης και 2) να συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης Security του ΚΕΜΕΑ και να λάβουν Πιστοποιητικό Επάρκειας της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
 • Θέματα Νομοθεσίας
 • Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις
 • Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας
 • Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος
 • Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων
 • Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
 • Βασικές Πρώτες Βοήθειες
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου) οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, Έλληνες ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι άνω των 18 ετών. Η άδεια εργασίας εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang.

Οι βασικές προδιαγραφές των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα).
 • Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως ζωντανά μέσω φιλικής πλατφόρμας e-learning.
 • Η διδακτέα ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕΜΕΑ και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 • Καλύπτονται πλήρως όλες ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων (τράπεζα θεμάτων) που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από Αστυνομικούς, Νομικoύς, Πυροσβέστες, Ψυχολόγους και Νοσηλευτές. Διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν.
 • Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης.

Παρόμοιες Θέσεις