Μικτό Πρόγραμμα ΔΥΠΑ!

Νέο Μικτό Voucher από ΔΥΠΑ για 50.000 Εργαζόμενους και Ανέργους!!

Νέo μικτό πρόγραμμα κατάρτισης από ΔΥΠΑ για ανέργους και εργαζόμενους πάνω στις Πράσινες Δεξιότητες.

Εντός του ερχόμενου διμήνου θα ξεκινήσει το μικτό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με αιχμή τις πράσινες δεξιότητες για 50.000 ανέργους και εργαζόμενους. Στόχος, σύμφωνα με το διοικητή του φορέα Σπύρο Πρωτοψάλτη είναι έως το 2025 να έχουν πιστοποιηθεί 500.000 άνεργοι και εργαζόμενοι – εκ των οποίων το 68% γυναίκες σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες-  ώστε να βελτιωθεί η χαμηλή θέση που κατέχει η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς πίνακες που καταγράφουν τις εθνικές επιδόσεις στους τομείς της ανάπτυξης, ενεργοποίησης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων.

  • «Ανακοινώσαμε την περασμένη Δευτέρα ότι θα ανοίξουμε εντός του Μαρτίου νέο μεγάλο πρόγραμμα για «πράσινες» δεξιότητες. ανέφερε ο Διοικητής της ΔΥΠΑ.
  • «Θα είναι μόνο «πράσινες». Θα περιλαμβάνει 25 χιλιάδες άνεργους και 25 χιλιάδες εργαζόμενους

Όπως αναμένεται το επίδομα θα φτάνει τα 400 ευρώ για ανέργους και εργαζόμενους (με 80 ώρες κατάρτιση) οι οποίοι θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τόσο τη φάση της Κατάρτισης όσο και της Πιστοποίησης.

Πρόγραμμα Ανέργων

Οι διαθέσιμες θέσεις για το Voucher ανέργων αυξήθηκαν στις 50.000*

Μέθοδος Υλοποίησης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (6) ώρες.Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Παρόμοιες Θέσεις