Γραφείο απασχόλησης

Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΣΤΟΧΟΙ

  • Η σύνδεση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσδοκιών των καταρτισθέντων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Η παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης
  • Η καταγραφή των θέσεων απασχόλησης της τοπικής αγοράς

Το γραφείο απασχόλησης προσφέρει πληροφόρηση για:

Θέσεις εργασίας
  • Τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας
  • Οδηγίες για την αναζήτηση εργασίας
  • Οδηγίες συγγραφής του βιογραφικού σημειώματος
  • Οδηγίες σύνταξης και συγγραφής της συνοδευτικής επιστολής
  • Οδηγίες για τον χειρισμό της συνέντευξης

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το γραφείο απασχόλησης χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα

name
Email
message
Πολιτική απορρήτουlabel