ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η διαδικτυακή ιστοσελίδα www.kek-ea.gr και οι συνδεδεμένες σε αυτή ιστοσελίδες www.kek-ea.gr, δημιουργήθηκαν από την ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (στο εξής η Εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η οποία εδρεύει στην Κοζάνη επί της οδού Κασομούλη 12 και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η Εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το υλικό που τυχόν προστίθεται από τους χρήστες του. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Η Εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης για τυχόν τροποποιήσεις. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του τυχόν λογαριασμού του χρήστη χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαμέσου της ιστοσελίδας www.kek-ea.gr σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε τις ακόλουθες ενδεικτικά υπηρεσίες:

  • Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • Την επικοινωνία με gdpr@kek-ea.grμέσω πλατφόρμας επικοινωνίας
  • Τους συνεργάτες μας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι ιστοσελίδες ή τρίτοι, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) προς άλλες δικτυακές τοποθεσίες. Η Εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και γενικά τη νόμιμη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τους δικτυακούς τόπους των οποίων ενδέχεται να γίνεται παραπομπή με συνδέσμους.

Η Εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  1. Το περιεχόμενο του kek-ea.gr συμπεριλαμβάνεται ιδίως κείμενα, δεδομένα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά και βίντεο κλιπ, σύνδεσμοι, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό ανήκει, ελέγχεται, έχει την άδεια χρήσης του ή η χρήση του γίνεται με άδεια της Εταιρείας και προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
  2. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, φόρτωση (upload), δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ρητή συναίνεση της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη των πληροφοριών που έχουν σκόπιμα καταστεί διαθέσιμες για φόρτωση διαμέσου των υπηρεσιών για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και τα άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας με τα οποία προστατεύονται οι παραπάνω πληροφορίες.
  3. Η Εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του kek-ea.gr να κάνουν το ίδιο. Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι κάποιο πνευματικό του δικαίωμα παραβιάζεται από την ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

gdpr@kek-ea.gr