πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων

Πιστοποιήσεις

Αδειοδοτημένος πάροχος

Η Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών.
Η Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της UCERT του Ομίλου D-GROUP, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου Frederick, για την προώθηση των Προγραμμάτων Σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια(εξ αποστάσεως & δια ζώσης Προπτυχιακά – Μεταπτυχιακά).
Η Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με ISO 9001: 2015 το οποίο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για κάθε εταιρεία και οργανισμό.
Η Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σε οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα δραστηριοτήτων, που θέλουν να διασφαλίσουν τα δεδομένα τους.
Η Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με ISO 27701 το οποίο παρέχει καθοδήγηση σε οργανισμούς για τη διαχείριση των ελέγχων απορρήτου έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος προσβολής των ατομικών δικαιωμάτων απορρήτου.