Προετοιμασία για Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ 2025

brooke cagle tLG2hcpITZE unsplash
brooke cagle tLG2hcpITZE unsplash

Το Κ.Δ.Β.Μ.  “Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη”, σε συνεργασία με τον “ΑΙΑΚΟΣ” Εκπαιδευτικό Δίκτυο αναλαμβάνει την προετοιμασία των υποψήφιων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. που θα πραγματοποιηθεί το 2025.

Σύμφωνα με το νόμο 4765/2021, το σύστημα προσλήψεων προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα άλλαξε και ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Με το νέο νόμο, η κεντρική διαδικασία προσλήψεων είναι ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ο οποίος θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη.  Αφορά  σε θέσεις μόνιμου προσωπικού Π.Ε (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)  και Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Στον γραπτό διαγωνισμό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ.

Συνοπτικές Πληροφορίες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα / δοκιμασίες:

 1. Εξέταση Γνώσεων που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να διαθέτουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ως δημόσιοι λειτουργοί.
 2. Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας: εδώ αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων / δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού, απαντήσεις.

Η βαθμολογία κάθε γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100. Η βάση της βαθμολογίας είναι 55/100 για κάθε μάθημα / δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών στις δύο επιμέρους δοκιμασίες με συντελεστές βαρύτητας:

 1. εξέταση γνώσεων: 50%
 2. δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

ΠΡΟΣΟΧΗ: επιτυχών είναι κάποιος/α που έχει λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 55/100 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει αριστεύσει στην μία δοκιμασία, δεν θεωρείται επιτυχών αν δεν έχει πιάσει την βάση στην άλλη.

Τα Μοναδικά Χαρακτηριστικά του Ολοκληρωμένου Εξ Αποστάσεως (E-Learning) Συστήματος Προετοιμασίας της ΑΙΑΚΟΣ

 1. Κάθε γνωστικό αντικείμενο (διαφορετική ενότητα της εξέτασης) το διδάσκει καθηγητής ανάλογης ειδικότητας. Οι διδάσκοντες είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί με ειδική άδεια ώστε να μπορούν να διδάξουν στο πρόγραμμα μας. Τα βιογραφικά τους (και όλων μας) είναι στην διάθεση σου.
 2. Το υλικό μελέτης που σου παρέχουμε εξαντλεί όλα τα πιθανά σενάρια και θέματα που μπορεί να συναντήσεις στις εξετάσεις σου.
 3. Οι παραδόσεις / εισηγήσεις και οι υποστηρικτικές συναντήσεις με τους καθηγητές γίνονται ζωντανά – LIVE ONLINE, μέσω της βραβευμένης πλατφόρμας e-learning που χρησιμοποιούμε.
 4. Σου παρέχουμε την δυνατότητα να συμμετέχεις σε ομαδικές υποστηρικτικές συναντήσεις coaching ανάπτυξης απόδοσης με ειδικούς επιστήμονες μέσω της πλατφόρμας μας. Αυτό θα σε βοηθήσει να προγραμματίσεις σωστά την προετοιμασία σου, να βάλεις προτεραιότητες, να μελετάς αποδοτικά, να αναπτύξεις ανθεκτικότητα και νοοτροπία νικητή, και να προετοιμαστείς ψυχολογικά για την ημέρα της εξέτασης (και όχι μόνο).
 5. Καθώς το δίκτυο των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών δομών της ΑΙΑΚΟΣ απαριθμεί σήμερα περί τα 45 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) σε ολόκληρη την Ελλάδα (και αυξάνονται συνεχώς), εκτός από τα στελέχη της ΑΙΑΚΟΣ, τα προγράμματα σπουδών μας δέχονται και τις θετικές παρεμβάσεις των συνεργατών μας από το δίκτυο των ΚΔΒΜ οι οποίοι είναι έμπειροι επαγγελματίες της εκπαίδευσης και επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουμε σωρευτικά τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία – ουσιαστικά λειτουργούμε ως μια “δεξαμενή σκέψης” (think tank).
 6. Με την παρακολούθηση του προγράμματος προετοιμασίας, σου δίνουμε την δυνατότητα απόκτησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.


Για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες για το Ολοκληρωμένο Εξ Αποστάσεως (E-Learning) Σύστημα Προετοιμασίας

pexels julia m cameron 4144831
pexels julia m cameron 4144831

Το πρόγραμμα προετοιμασίας υπάγεται στην εκπαιδευτική μας δράση «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» και έχει συνολική διάρκεια 250 ώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: μελέτη διδακτικού υλικού.
 • Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: εισηγήσεις / παραδόσεις.
 • Εβδομαδιαίο Φόρουμ συζήτησης.
 • Tests / Quizzes.
 • Χρησιμοποιούμε την βραβευμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης MOODLE για τη ασύγχρονη εκπαίδευση, και το ZOOM για την σύγχρονη. Συνεργάτης μας είναι η κορυφαία εταιρία πληροφορικής ΕΠΑΦΟΣ, επίσημος συνεργάτης της MOODLE και ZOOM στην Ελλάδα.

Εισηγητές του προγράμματος είναι καταξιωμένοι εκπαιδευτές  από το Επιστημονικό Μητρώο της ΑΙΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με βαθιά γνώση και εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο και Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύνολο: 250 ώρες, 10 Ενότητες

 Δοκιμασία 1:

“Γνώσεις  Γενικού Περιεχομένου”

5 Ενότητες – 125 Ώρες

Περιλαμβάνει: 25 ώρες σύγχρονη online τηλεκπαίδευση (παραδόσεις / εισηγήσεις) και100 ώρες μελέτης διδακτικού υλικού, forum συζήτησης, tests / quizzes.

1η Ενότητα

Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα / Ιεραρχία κανόνων δικαίου / Θεμελιώδη Δικαιώματα

2η Ενότητα

Όργανα του Κράτους / Οργάνωση της Διοίκησης / Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Δημόσια Πολιτική

3η Ενότητα

Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης / Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

4η Ενότητα

Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

5η Ενότητα

Δημοσιονομική Πολιτική / Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

 Δοκιμασία 2:

“Δεξιότητες & Εργασιακή Αποτελεσματικότητα”

5 Ενότητες – 125 Ώρες

Περιλαμβάνει: 25 ώρες σύγχρονη online τηλεκπαίδευση (παραδόσεις / εισηγήσεις) και 100 ώρες μελέτης διδακτικού υλικού, forum συζήτησης, tests / quizzes

6η Ενότητα

Δεξιότητες γλωσσικού συλλογισμού

7η Ενότητα

Δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού

8η Ενότητα

Δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού

9η Ενότητα

Ανάλυση / επίλυση προβλημάτων / ιεράρχηση προτεραιοτήτων / ποιοτική και αποτελεσματική εργασία.

10η Ενότητα

Ανάλυση / επίλυση προβλημάτων / ιεράρχηση προτεραιοτήτων / ποιοτική και αποτελεσματική εργασία.

 Σημειώσεις:

 • Κάθε ενότητα / εβδομάδα περιλαμβάνει δύο (2) online συναντήσεις με τον εισηγητή της ενότητας, διάρκειας δύο (2) και τριών (3) ωρών αντίστοιχα. Οι συναντήσεις δεν βιντεοσκοπούνται.
 • Κάθε ενότητα / εβδομάδα περιλαμβάνει διδακτικό υλικό για το οποίο απαιτούνται 20 ώρες μελέτης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (3 σελίδες = 1 ώρα μελέτης). Το υλικό είναι εκτυπώσιμο.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Παρόμοιες Θέσεις