Πτυχία Αγγλικών Pearson

Πιστοποίησε τις γνώσεις σου και πάρε προβάδισμα στην αγορά εργασίας!

jeshoots com 2vD8lIhdnw unsplash (1)
jeshoots com 2vD8lIhdnw unsplash (1)

Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πραγματοποιεί ταχύρυθμα σεμινάρια Αγγλικών που οδηγούν σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσα σε 3 μήνες για επίπεδα Β2 έως C2.

Ένα νέο σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το OFQUAL και αποδεκτό από ΑΣΕΠ Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου B2 (ισότιμο Lower) ως και C2 (ισότιμο Proficiency) του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα Pearson English International Certificate (PTE GENERAL) με ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, στην επόμενη εξεταστική.

Το πιστοποιητικό Pearson English International Certificate (PTE GENERAL) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει άτομα διαφόρων ηλικιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Το Pearson English International Certificate (PTE GENERAL) βασίζεται σε καθημερινά σενάρια έτσι ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα. Τα θέματα βασίζονται σε αυθεντικές και σύγχρονες καταστάσεις που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και όχι σε γραμματικές ασκήσεις. Η ανανεωμένη δομή της εξέτασης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει πιο σύντομη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα της επίδοσης των μαθητών.

Το Pearson English International Certificate (PTE GENERAL) απαρτίζεται από δύο μέρη: Τις γραπτές εξετάσεις, όπου αξιολογούνται οι παρακάτω δεξιότητες: Listening, Reading, Writing και μια προφορική εξέταση με αντίστοιχη δεξιότητα, το Speaking. Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων πραγματοποιείται απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία ενώ της προφορικής εξέτασης πραγματοποιείται αρχικά στην Ελλάδα ή στην Κύπρο από άρτια εκπαιδευμένους εξεταστές με μακρά πείρα.

Ο τελικός έλεγχος γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σε περίπτωση αποτυχίας παρέχονται σχόλια σε κάθε εξεταζόμενο σχετικά με την απόδοσή του στη συγκεκριμένη εξέταση ώστε να βελτιωθεί καλύπτοντας τα κενά του. Βάση επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το 50% έως και το επίπεδο 4, ενώ ορίζεται το 60% για το ανώτατο επίπεδο, το επίπεδο 5. Ανάλογα με το ποσοστό που επιτυγχάνει ο κάθε εξεταζόμενος, στο πτυχίο αναγράφεται και η επίδοσή του.

Πλεονεκτήματα
✌ Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking)

✌ Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα

✌ Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2

✌ Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια

✌ Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες

✌ Πληθώρα βιβλιογραφία προετοιμασίας

✌ Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες

✌ Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων

✌ Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος

✌ Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet

✌ Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο : 2461025001

Email:kekanapt@yahoo.gr

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 09:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.

 

Παρόμοιες Θέσεις