Πλατφόρμες Τηλεκατάρτισης

Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης, Σύγχρονης και Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, του κέντρου δια βίου μάθησης Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη.