Κ.Ε.Κ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 30-49

Webp.net-resizeimage

Νέο επιδοτούμενo πρόγραμμα Voucher για 10.000 άνεργους 30-49 ετών σε Κλάδους Αιχμής

 «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» 

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σας ενημερώνει ότι αναμένεται σύντομα η προκήρυξη του προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων, σε διάστημα 5 μηνών :

-Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 2 φάσεις.

-Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 – 200 ωρών.

-Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

-Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 380 – 480 ωρών.

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί σε ποσό περίπου 2.500 €

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 30-49 ετών. Κριτήρια μοριοδότησης επιλογής είναι το διάστημα ανεργίας, το εισόδημα και η εμπειρία από συμμετοχή σε προηγούμενα κοινωφελή προγράμματα.

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Τεχνικά επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα marketing
  • Επαγγέλματα ευεξίας, ψυχαγωγίας
  • Τουριστικά επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα κοινωνικής φροντίδας

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα για την αίτηση στο voucher και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRUE72589QJrgCVXux4B1PfzuFgQ8l5oJVvNWKWTm-YTtCA/viewform

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2461025001 & στο email: [email protected]